Turun Kaskenlinnan Sairaalassa tehty tukimusraportti 2012

Turun Kaskenlinnan Sairaalassa Geriatrisella osastolla 2012 tehty pilotti Aromatica - Wellness hoitojen toimivuudesta, sopivuudesta ja tuloksista.